top menu

VM i fodbold – kan det betale sig at investere i sådanne mega-events?

Problemstillinger i forhold til afholdelse af VM i fodbold, d.v.s. kan det betale sig?  Der vurderes også på incitamenterne for at afholde VM….Check nedenstående radioindslag efter 1:23:10

Værtsnationen skal gøre op med sig selv, hvad de skal have ud af at afholde en mega-event som VM i fodbold, hvilket skal sammenholdes med den økonomiske investering og den sportslige infrastruktur i landet samt muligheder for at optimere udnyttelsen. Qatar, som skal afholde VM i 2022 har været genstand for stor diskussion. Diskussionen er bl.a. gået på, hvordan de overhovedet kan komme i betragtning til at skulle afholde en sportsevent af de dimensioner. Hvordan kan de blive valgt til at afholde en event, som skal vække fantasien og opfindsomheden hos de kommende generationer, som i høj grad skal se fodbold som en inspirationskilde (i den henseende stemmer det dog godt overens med Blatters velvilje i forhold til at sprede fodbold ud på verdensplan, men set fra en bredere vinkel, hvor professionel kommercialisering og sportslige aspekter kommer i spil, giver det ikke mening – andre valg havde været mere nærliggende for at løfte eventen og sporten på globalt plan). Qatar er ikke særlig stort, og det giver heller ikke de bedste betingelser for at løfte sådan en event. Selvfølgelig er det et land, som udvikler sig hastigt, og de har økonomiske midler, som kan skabe en spektaluære byggerier og infrastruktur, og landet har givetvis store muligheder for at blomstre fremadrettet, men på andre måder virker det ikke sandsynligt, at der er god ‘feasibility’ bag ved at afholde sådan en event. Mellemøsten har god berettigelse for at afholde sådan en event (som det i øvrigt var tilfældet med Sydafrika), men landets størrelsesforhold sammenlignet med dimensionerne for denne event giver ikke mening. I så fald skulle eventen afholdes som et samarbejde mellem forskellige lande i den region – det var også essensen af den diskussion, som har omhandlet Danmark som værtsland for EM i fodbold. Det ville også være mere fornuftigt i samarbejde med andre Skandinaviske lande.

Arkitekturen og rammerne for turneringen virker ok i Qatar med gode stadions, men alene det faktum, at der skal spilles i enorm varme eller med aircondition virker til at reflektere en beslutning, som ikke har været 100 % gennemtænkt. Hvad vil den enorme varme betyde for fanoplevelsen, for spillernes ve og vel, når mange af dem ikke er vant til så ekstreme forhold? Det bliver spændende at se? Hvis spillernes liv sættes på spil, får FIFA langt værre ting at forholde sig til end den økonomiske impact for værtsnationen, og det er ikke en virkelighed, som de bør opsøge. I hvert fald skal de være sikre på, at de anvendte stadions med aircondition også virker til fulde. I den forbindelse var Beckenbauer ude at sige, at turneringen måske skulle afholdes i vinterhalvåret, for så ville temperaturerne være meget passende, men det ville ikke være passende i forhold til den ‘troværdighed’, som relateres til VM i fodbold. Den strategi er simpelthen for ‘risky’. Landets størrelse taget i betragtning, bliver det ligeledes spændende at se, hvordan de kan imødekomme og strukturere den massive strøm af folk, som kommer til landet. Vil det forstyrre dagligdagen for meget, og hvordan vil det påvirke de lokales integritet? Alkoholforbruget har været diskuteret i forhold til Brasilien, og det er også et spørgsmål om, hvordan det blive modtaget i Qatar? I den betragtning skal man også overveje, at der er tydelige kommercielle interesse på spil, ligesom øl er en stor del af den fodboldmæssige forbrugskultur i store fodboldkulturer som i bl.a. England og Tyskland. I sin helhed kan man diskutere den kulturelle fodboldarv i Qatar – den problematik har man ikke i Brasilien, hvor nationen er synonym med fodbold. Kulturen lever og ånder fodbold og har fostret masser af store navne gennem tiderne med Pelé i spidsen, og den kulturelle arv tror jeg ikke, at Brasilianerne er interesseret i at sætte på spil, hvorfor de nok skal få dysset urolighederne ned – det er en del af deres strategi. Der er også masser af kriminalitet i Brasilien, men det bliver også fejet ind under gulvtæppet op til og i forbindelse med slutrunden, fordi denne event har så stor betydning for landet – det er jo reflekteret i den måde, som tingene tackles på (lovgivning kan pludselig ændres o.s.v.). På den anden side er Qatar en nation, som aldrig har fostret kendte spillere eller har nævneværdige int. resultater eller et potentiale i forhold til spillet, som skaber store overskrifter. Tværtimod! Det er fint, at fodbold anvendes som platform til at støtte udviklende nationer, men logik skal også være en stor del af beslutningsprocessen. Så synes jeg bedre om Platini’s idé med at sprede EM i fodbold udover forskellige byer og lande, men det giver så selvfølgelig en helt anden debat. Bliver det så en folkefest på samme måde som ellers? Jeg stiller under alle omstændigheder spørgsmålstegn ved den impact, som kan forbindes til VM i Qatar, hvorimod jeg ikke er så bekymret i forhold til Brasilien, selvom jeg anderkender den sociale og økonomiske ulighed, som hersker i landet og fraskærer masser af folk muligheder. Turneringen i Qatar vil sikkert byde på spektakulære stadions og god infrastruktur, men spørgsmålet er, om de kan levere en god turnering (også sportsligt, for ellers vil det ende som en negativ boomerang), og jeg har mine tvivl vedr. den sportslige afholdelse, hvilket også er en stor del af begivenheden, og det scenario bør ikke være et problem i Brasilien.

Forskellige studier viser, at selv i højt professionaliserede fodboldlande som Tyskland, så er det ikke sikkert, at den direkte økonomiske impact er speciel høj ved at afholde en mega-event som VM i fodbold, men i den ligning skal de brandingmæssige fordele og andre former for impact også tages med i betragtningerne, selvfølgelig afhængig af hvad værtsnationen ønsker at opnå med afholdelse af turneringen.

I Tyskland så man en enorm økonomisk impact, både i forhold til turismeomsætning, men også målt på god event planlægning og inddragelse af folket (altså også folk, som ikke nødvendigvis havde billetter til kampene). 350.000 fans var således til stede ved FIFAs fanfestival i Berlin i forbindelse med semifinalen mellem Tyskland og Spanien (kilde: FIFA). Det er vigtigt, også set i forhold til studier, som påviser, at den økonomiske impact ved afholdelsen af sådanne events ikke nødvendigvis er positiv på alle parametre. I det tyske ekesempel er det også tydeligt, at tyskerne var gode til at skabe en ‘spillover-effect’ til den professionelle fodbold i landet og i særdeleshed til Bundesligaen. Her har man sidenhen oplevet høje tilskuersnit og relaterede indtægter og har været dygtige til at sikre en relativ god udnyttelse af nybyggede eller renoverede stadions. Globale sponsorer har indset pasionen og tilgangen til fodbold i landet, og der har været en god vækst i fodbolden siden 2006, hvad angår indtægtsstrømmene. Tysk fodbold fik også via forbundet mulighed for at afholde en profitabel turnerning, som medførte yderligere investeringer i sporten, som selvfølgelig også kommer græsrodsniveauet til gode. Specifikke ønsker i forhold til udviklingen af fodboldspillet har også været positive i USA i kølvandet på afholdelse af VM i 1994.

Men diskussionen afhænger selvfølgelig også af, hvem man spørger, og hvad der fokuseres på. Hvis man kigger på lande ( Japan/Sydkorea, 2002 og Sydafrika, 2010) med mindre mulighed for at kapitalisere på investeringen i nye stadions, så er billedet ikke det samme. Hvis vedligeholdelsen af de nye stadions koster mere, end de indtægter de bringer ind, så er billedet jo selvfølgelig anderledes vedr. den økonomiske impact, og der skal andre incitamenter for afholdelse af eventen bringes i spil! I Tyskland var forbrugsmønstret også markant anderledes. Indtægterne fra turneringen var større, og der spiller det selvfølgelig ind, hvordan markedskonditionerne omkring fodbold er i det pågældende land, ligesom det har betydning, hvor stor eufori, der er omkring fodbold i det pågældende land, for det også vigtigt at bringe befolkningen i spil (altså også dem som ikke har billetter til at møde op på stadions og se kampene).

‘White Elephants’ er et begreb, som er kommet frem i diskussioner som denne. Kort fortalt omhandler begrebet bæredygtigheden omkring forskellige former for investeringer. Indenfor sports- og fodboldøkonomien er begrebet ofte blevet påklistret investeringer i stadions, og disse investeringer beskyldes indimellem for at være relateret mere til følelser end til troværdige økonomiske rationaler. I kølvandet på VM i Sydafrika har arrangørerne også indrømmet, at de kunne have gjort mere for at sikre den økonomiske bæredygtighed for nogle af de nybyggede stadions. Det er vigtigt at sikre en succesfuld ‘afteruse’, og det har også været problemet med nogle af faciliteterne i Athen efter OL i 2004. Denne del af planlægningen skal også gennemtænkes og involvere relevante interessenter, f.eks. ved at tage stilling til, hvad der skal ske med faciliteterne efter lysene fra den store sportsbegivenhed er blevet slukket. Ellers ser man, at disse arenaer ikke kan fyldes via kommende events og derigennem retfærdiggøre eller opretholde vedligeholdelsesomkostninger, der i sidste ende kan blive det offentliges eller skatteborgernes problem, og det giver ikke den store ‘goodwill’ blandt alle dele af befolkningen. Ligeledes sender det heller ikke det bedste signal, at store arenaer eller stadions bare forfalder. Tyskland havde ikke samme problem som i Sydafrika, fordi de har en anden fodboldkultur og et andet markedsgrundlag i den henseende. Bundesligaen har nydt godt af renoveringen af eksisterende stadions og bygning af nye og holder det højeste tilskuersnit i Europa. Derfor er diskussionen pludselig en anden end, hvis man har et nyt stadion i eksempelvis Sydafrika, som har kostet et milliardbeløb, og det stadion så kun anvendes til 8-10 kampe på et år uden at komme i nærheden af at blive fyldt….

I forhold til om det kan betale sig at afholde VM i fodbold skal det også tages med i overvejelserne, at målinger heraf er nuancerede og multidimensionelle, men vurderet fra Brasiliens synspunkt, som er i vælten lige nu, så mener jeg, at det kan blive en fin forretning for Brasilien. Feasibility og impact-studier viser, at afholdelse af VM i fodbold kan generere positiv økonomisk impact samt en række afledte og mere uhåndgribelige fordele (f.eks. branding, ‘folkefest’ m.v.), hvis alt gøres rigtigt. Men igen kommer det an på landets forudsætninger for at afholde sådanne events. Qatar (2022) er efter min mening ikke så godt gearet som Brasilien, og det hænger også sammen med landets størrelse, sportslige eller fodboldmæssige infrastruktur og  kulturelle DNA (har man arenaer, hvad med afteruse, hvad med at tackle den store folkemængde?). Tyskland var jo et perfekt eksempel herpå. Nu har vi så set en række protester i Brasilien på det seneste, og det er også en god idé med en vis offentlig eller folkelig opbakning til projektet (og det mener jeg også er tilstede i Brasilien trods alt). I Qatars tilfælde har man heller ikke store traditioner for at skulle håndtere en gigant invasion af turister på samme måde som Tyskland, men tiden vil vise, om det bliver godt eller dårligt?

Når der fokuseres på afholdelse af mega-events i sport, er Grækenland efter min mening et glimrende eksempel på en økonomi, som ikke har set for heldig ud på det seneste. Jeg var selv i Athen i 2005, et år efter OL i Athen i 2004, og jeg var der igen i 2007 i forbindelse med Champions League-finalen i fodbold, og ud fra disse oplevelser slap Grækenland ikke så godt fra processen. Flere faciliteter var allerede gået i forfald, og myndighedernes og organisationernes måde at håndtere store sportevents efterlod også et stort rum for, at meget kunne gøre det bedre. Alene logistikken og håndteringen af de mange fans virkede ikke særlig professionelt, og det drejede sig om alt fra lufthavnen til sikkerheden på og omkring stadion.

Øvrige kilder til viden om ‘feasibility’ i forhold til at afholde VM i fodbold eller lignende mega-events indenfor sport:

Markus Kurscheidt

“The 2006 FIFA World Cup and its effect on the image and economy of Germany”

FIFA

“World Cup 2010: South African economic perspectives and policy challenges informed by the experience of Germany 2006”

“Local Investment and National Impact: The Case of the Football World Cup 2006 in Germany”

“The economic Impact of the World Cup”

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

COMMENTS

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...