top menu

Kommercielle potentialer og skabelse af merværdi i dansk fodbold

Jeg har sammen med en kollega (Morten Nørgaard) udgivet et forskningsbaseret case-studie, der fokuserer på ZXY-systemets kommercielle evner som indtægtsgenerator og understøttende element i fodboldøkonomien.

Udsnit fra rapporten:

“Formålet med denne rapport er at videreudvikle eksisterende metoder omkring det etablerede sportstrackingsystem ZXY, der er udviklet til at registrere fodboldspilleres bevægelsesmønstre på banen i både kamp og træning. Videreudviklingen skal ske med henblik på at kommercialisere det vidensbaserede udbytte af ZXY-systemet i forhold til, at professionelle fodboldklubber kan kapitalisere på denne kommercialiseringsproces qua deres ’fan relationship management’. Mange professionelle fodboldklubber har en stor praksisudfordring i at skabe økonomisk balance i driften, hvorfor relationen til klubbernes fans og andre interessenter (f.eks. forbedret sponsor- og medieintegration) er signifikant i etableringen af nye og/eller forbedrede indtægtsstrømme.”

Se den fulde rapport via dette link.

, , , , , ,

COMMENTS

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...