top menu

Mikkel Hansen – en af håndboldens superstjerner booster det danske ligaprodukt med sin hjemkomst

For alle de interessenter, som følger med i og har økonomiske ’aktier’ i dansk herrehåndbold samt for Aalborg Håndbold i særdeleshed giver nyheden om, at Mikkel Hansen har skrevet en treårig aftale med Aalborg Håndbold fra 2022, forventninger om et sportsligt løft af såvel det danske ligaprodukt som af Aalborg Håndbold. Desuden er Mikkel Hansens tilstedeværelse i Aalborg Håndbold fra 2022 udover at influere den økonomiske drift i klubben på såvel omkostnings- som indtægtssiden (endvidere afhængigt af COVID-19[1]) med til at påvirke ligaproduktet og den kommercielle appel for de øvrige klubber (særligt på kort sigt[2]), når Aalborg Håndbold med Mikkel Hansen på holdkortet kommer på besøg.

Nye vinde blæser over ligaproduktet og Aalborg Håndbold

Visionerne omkring Aalborg Håndbold kommer alene til at bære noget af økonomien omkring Mikkel Hansens hjemkomst, da sportsøkonomi altid indeholder den emotionelle kapital, som kan rive folk med på rejsen. Det argument hersker, hvad enten det vedrører den dokumenterede virkning omkring motivationsaspektet for sportsfans, der vil i hallen og se superstjernen og være en engageret del af ’the talk of the town’ eller andre kommercielle interessenter som sponsorer. Herudover ved vi også, at såvel sponsorer som yderligere økonomiske investorer kan lade sig rive med ud fra ’con amor’ princippet om at bakke op om visionerne, brandfortællingen og det narrativ, der samtidig placerer vinderens retorik som en del af de nye visioner og det at støtte noget interessant på lokalt og regionalt niveau som en form for kærlighedserklæring til klubben og området.

Desuden er der med en spiller af Mikkel Hansens format også eksisterende sponsorer, som rationelt og strategisk ser (forøget) værdi i at støtte op og aktivere deres brand i relation til den nye virkelighed med Mikkel Hansen, ligesom det øger sandsynligheden for at tiltrække nye sponsorer. Det stiller selvfølgelig, som i enhver brandaktivering, krav til interaktionen mellem de implicerede parter og til forståelsen for mulighederne omkring den strategiske og kreative udnyttelse af dette aktiveringspotentiale – særligt med den markedsmæssige kompleksitet på et coronapræget sponsormarked, hvor konkurrencen om sponsorkronerne ikke er blevet mindre. Hvorom alting er, så kommer det dog de implicerede parter til gode, at håndboldproduktet som helhed også taler ind i et økosystem, hvor såvel medierettighedshavere som liga, konkurrerende klubber, sponsorer og fans udviser en indbyrdes afhængighed i kommerciel forstand og derfor også skubber til den kommercielle vogn i denne Mikkel Hansen case. Det binder interessenterne til på trods af, at håndbolden slet ikke går ram forbi i denne coronatid.

Nyhedsværdi, timing og markedsmæssig relevans

Nyheden er veltimet i forhold til, at Aalborg Håndbold kan forberede sig (og sine kommercielle interessenter) på en forhåbentlig bedre driftsmæssig situation uden corona i 2022 og derigennem kan aktivere brandløftet om sportslig og kommerciel relevans til den tid. I den henseende er der jo god tid til at begynde at aktivere Mikkel Hansen frem mod, at han tjekker ind med en sportslig og kommerciel tilstedeværelse i fysisk forstand. Nyheden kommer vel at mærke ovenpå en januar måned, hvor Mikkel Hansen og det danske landshold har henrykket en coronatræt befolkning med præstationer af både spændende, dramatisk og sportslig sublim karakter. Mikkel Hansen har været en ankermand og har sammen med bl.a. Niklas Landin i målet taget et stort ansvar i forhold til at løfte et hold med mange unge og uerfarne (i international henseende) spillere. De to har derigennem taget deres del af ansvaret med at bære Danmark og folkets forventninger i takt med VM-turneringens progression på skuldrene.

Karakteriseringen af en superstjerne

En superstjerne er karakteriseret ved spillet på banen, men også ved den kognitive del af spillet på banen såvel som udenfor. At være genstand for mediernes og nationens kritik efter et par fejl i kampen mod Egypten i VM-kvartfinalen kræver sin mand. At gøre det ovenpå et maveonde, der ikke ligefrem er den bedste ingrediens i at fremme en topatlets muligheder for toppræstationer under et vigtigt mesterskab, gør vel en spiller som Mikkel Hansen til mere end bare en spiller og et mandfolk. At vende tilbage i en VM-semifinale mod Spanien og lukke munden på alle kritikerne via en sublim præstation og hele 12 mål er almindeligvis i sport ensbetydende med prædikatet stjerne. Når det toppes med 7 mål og titlen som topscorer i VM-finalen og endnu en VM-titel trukket hjem til det danske pokalskab, så er vi ude i folkehelt for en stund hos mange af de sportsentusiaster, der altid sidder klistret til skærmen, når et dansk landshold samler befolkningen under en slutrunde til de afgørende og spændende kampe. At nuanceringen i kritikken af Mikkel Hansen efter kampen mod Egypten var en mangelvare mange steder er en anden diskussion, der sikkert ikke havde været der, hvis det ikke havde været for Hansens 10 mål, for så havde kampen (hypotetisk set) ikke haft samme spændingsmoment.

Stjernespillere har evnen til at influere det kommercielle kredsløb positivt i form af bl.a. hype og atmosfære omkring kampoplevelsen, bedre billetsalg, medieinteresse samt styrket sponsortilslutning, og alle disse faktorer bidrager positivt til en klubs samlede produktleverance.

Hvad er den bæredygtige sportsinvestering?

Først og fremmest er det vel reelt at spørge, hvorvidt bæredygtighed eksisterer i professionel ligasport i Danmark? I økonomisk forstand er bæredygtighed, som vi kender det, når en bestyrelse og strategisk ledelse i brancher udenfor sportsøkonomien skal stå på mål for den økonomiske og organisatoriske performance, ikke et begreb, der kan sidestilles med sportsbranchen og eksempelvis professionel ligasport som dansk herrehåndbold. De økonomiske driftsbetingelser er præget af andre rationaler og mekanismer, ligesom ejerskabsstrukturen og de afledte årsager til at støtte op også indeholder anderledes bevæggrunde end de tilsvarende for det almene erhvervsliv udenfor sportsbranchen, hvilket masser af forskning understøtter. Hvis økonomisk bæredygtighed skal ses i lyset af, at klubber, der taber penge eller har driftsmæssige udfordringer, alligevel holder gang i driften v.h.a. diverse redningskranse, som er specielle for sportsbranchen, så er der vel en form for økonomisk bæredygtighed på spil, om end denne kræver yderligere diskussion og udfoldelse, hvilket ikke er temaet her.

I topsportens verden handler det om performance. Succes er både relateret til at vinde som til folks forventninger samt en klubs historik, og det taler også ind i både det irrationelle som det rationelle perspektiv i sportsøkonomien.

Artiklen her taler dog ind i, at Mikkel Hansen vil komme hjem til Danmark og Aalborg Håndbold som den højest betalte spiller i klubben og ligaen på en treårig kontrakt. Hvordan det kan gå til for en stjerne, der nærmer sig 35, når han lander i Aalborg i 2022, handler bl.a. om, at der ikke er betalt en stor transfersum til Paris SG. Herudover vægter det altid højt for en sportsstjerne, der skal træffe valg om at skifte en stor international adresse ud med en dansk, at der stadig er mulighed for at få en rimelig fornuftig pakke, både økonomisk, sportsligt som familiært. Forskerordningen spiller med stor sandsynlighed en rolle her for at gøre opholdet i Aalborg mere økonomisk lukrativt set i forhold til, at der givetvis var udenlandske bejlere med i kapløbet om Hansen. Yderligere har Danmark og Aalborg sikkert været et pejlemærke for at kunne slutte karrieren af under mere familiære hjemlige himmelstrøg samtidig med, at klubben spiller med på et godt sportsligt niveau, hvilket 5 mesterskaber siden 2010 og stærke internationale præstationer i Champions League på det seneste vidner om. Aalborg Håndbold bærer præg af denne positive rejse, som også er et resultat af gensidig tillid og kompetencemæssig sparring mellem direktør Jan Larsen og klubbens mæcen Eigild B. Christensen, der har dannet det stærke strategiske og økonomiske fundament for Aalborg Håndbold over mange år, ja helt tilbage til de mere beskedne rammer i Vadum Hallen. Det har skabt en økonomisk tryghed med en mæcen og det tilhørende netværk i ryggen samtidig med, at klubben har været på en rejse, hvor særligt de seneste 10 år har været meget succesfulde. I den periode har klubben også udvist en evne til at rekruttere og udvikle såvel spillere som trænere, der har begået sig i verdenstoppen med Sander Sagosen og Nikolaj Jacobsen som to velkendte eksempler for at nævne to af mange.

Organisatorisk læring og udviklingsmæssig progression

Makkerskabet mellem Jan Larsen og Eigild B. Christensen stod også for at hive Joachim Boldsen hjem til dansk håndbold tilbage i 2007[3]. I dag er klubben et andet sted og hviler på et andet organisatorisk og økonomisk fundament, hvor erfaringerne er blevet aktiveret i lærings- og udviklingsmæssig forstand og har skabt en stærk positionering for klubben i dansk håndbold på et tidspunkt, hvor der har været forskydninger i hierarkiet, bl.a. i form af Koldings deroute, mens GOG er vendt stærkt tilbage i de senere år. Trækker denne case spor til Anja Andersen og Slagelse samt til AG København? Der er selvfølgelig aspekter, som minder om disse cases. Anja Andersen var også en verdensstjerne, og AG København ønskede ligeledes at bygge yderligere lag på deres organisation, om end det var på en anden og mere storsatsende måde end den nordjyske ydmyghed, der altid har kendetegnet driften i Aalborg Håndbold.

Derfor tænker jeg, at denne satsning i højere grad afspejler en nøje kalkuleret risikovurdering og en strategisk samt kulturel bevidsthed, som bringes til live, på en måde, hvor den økonomiske offeromkostningsbetragtning har spillet sammen med mulighederne for at kapitalisere på brandværdien omkring Mikkel Hansen, formodentlig bedre sportslige præstationer og håndslag samt ’high fives’ blandt direktørens og mæcenens netværk. Når ledelsen i Aalborg Håndbold har været bekendte med Hansens ønske om at komme hjem, så er det  fremdeles rettidig omhu og en branchemæssig kutyme at undersøge, om Hansen med den strategiske og økonomiske ansvarsbevidsthed og de dertilhørende risikovurderinger in mente er villig til at trække en trøje fra Aalborg Håndbold over hovedet fremfor, at han ender i f.eks. GOG eller i Bjerringbro/Silkeborg.

Giver det så mening at hente Mikkel Hansen?

Det klare svar er JA. Selvfølgelig er der risikomomenter som ved alle investeringer i sport, der er et højrisikofarvand, f.eks. ud fra skadesrisici, faldende nytteværdi i takt med høj alder, metaltræthed, manglende trivsel i klub og by eller for familie m.v. Det er altid svært at spå om skader, men VM viste en moden Mikkel Hansen, der har genopfundet sit spil over tid, har udviklet sig til en sand håndboldleder, der på sin egen måde (sammenlignet med mere højtråbende og ekstroverte ledertyper) har forvaltet at give videre til nye og uerfarne spillere på landsholdet. Det spiller sammen med, at hans egne sportslige kompetencer stadig kan afgøre kampe på allerøverste håndboldniveau, og som et væsentligt element for de største stjerner evner Hansen at gøre alle andre omkring sig bedre. Med modenheden kommer også evnen til at passe på sin krop og økonomisere med ressourcerne, og Aalborg Håndbold har også qua Henrik Møllgaard vist, at klubben kan sikre, at spillerne stadig kan holde højt niveau samt, at alder ikke behøver at være en hindring. Mikkel Hansens performance under VM viste hverken tegn på metaltræthed eller faldende nytteværdi, men portrætterede snarere en moden verdensstjerne, der stadig selv leverer og sikrer, at andre spillere nogle gange kan nøjes (sat lidt på spidsen) med at ’time’ deres løb mod det rum, som Hansens spilintelligens kan udnytte. En ’mæt’ storspiller havde nok taget sofaen ovenpå sit maveonde 😉

Når fokus samtidig falder på den brandmæssige merværdi, så er eksponering og opmærksomhedsskabelse naturlige steps i brandprocessen og en uundgåelig del mod at sikre images, der er penge værd. De største spillere formår dog at tage det nogle skridt videre og løfte den økonomiske merværdi. Hansen er kendetegnet ved, at mærkatet ’verdens bedste’ er en del af de associationer, den italesættelse og den opfattede kvalitet, som skaber begejstring, en handlingsorienteret interesse og dermed det følgeskab, som indeholder økonomisk værdi. Og mon ikke at klubben har vurderet, at de kan lukrere på at have kapret Hansens interesse, når det handler om at rekruttere og udvikle andre gode spillere, f.eks. Mads Mensah. I professionel sport er det typisk sådan, at alle følger den stærkeste spiller, hvis han/hun ellers er en spiller, som går forrest og sætter det gode eksempel. Det gælder både holdkammeraterne på banen, men også de kommercielle interessenter udenfor, og Mikkel Hansen har over lang tid været en spiller, som er værd at følge. Han har gjort dansk herrehåndbold i landsholdsmæssig henseende til et dominerende sportsprodukt, og nu drypper det lidt på såvel den danske herreliga som Aalborg Håndbold. Det kan vi forhåbentlig glæde os til at se blive realiseret i 2022, og det samlede regnestykke vurderes med alle nuancer i spil at give mening for Aalborg Håndbold.

[1] Lad os krydse fingre for, at vi er på den anden side af pandemien i 2022 samt, at de sportsøkonomiske driftsbetingelser til den tid har fundet tilbage til normaliteten uden restriktioner for fans samt med et øvrigt erhvervsliv, der igen kan trække vejret og se fremad.

[2] Hvordan er driftssituationen efter nyhedsværdiens interesse er passé, og hvordan vil den sportslige nytteværdi udvikle sig over den treårige periode? Det er jo interessante spørgsmål, som bliver interessante at besvare over tid.

[3] Om end det skete, da klubben befandt sig under AaBs paraply.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

COMMENTS

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...