top menu

DBU, Spillerforeningen og konflikten om en ny landsholdsaftale – et blik på nogle af de centrale nuancer set fra mit perspektiv

Skærmbillede 2015-02-19 kl. 15.24.31Skærmbillede 2015-02-19 kl. 15.24.06

Billeder: Konflikten mellem DBU, Spillerforeningen og landsholdsspillerne udspilles også på Twitter (kilde: DBUs og Spillerforeningens Twitter-konti)

DBU OG SPILLERFORENINGEN HAR IGENNEM LÆNGERE TID PRØVET AT NÅ TIL ENIGHED OM EN NY LANDSHOLDSAFTALE, MEN INDTIL VIDERE UDEN HELD. DENNE SITUATION KAN IKKE VÆRE GUNSTIG FOR NOGLE AF PARTERNE, MEN SÅDANNE TILSPIDSEDE SITUATIONER ER INDIMELLEM EN DEL AF FODBOLDØKONOMIEN OG DET PUSLESPIL, SOM SKAL GÅ OP, NÅR FORSKELLIGE INTERESSER REPRÆSENTERET AF DE RESPEKTIVE PARTER SKAL FORENES. SAMTIDIG ER DETTE OPSTÅET PÅ ET TIDSPUNKT, HVOR DBU SLÅS MED AT VENDE DEN ØKONOMISKE DRIFT TIL DET BEDRE SAMTIDIG MED, AT FORBUNDET SØGER AT SKABE EN ANDEN BRANDMÆSSIG INDPAKNING AF HELE ORGANISATION SAMT UNDERLIGGENDE FODBOLDPRODUKTER.

DET ER NUANCERET SITUATION, MEN DET BØR VÆRE EN ÆRE AT SPILLE PÅ LANDSHOLDET, OG DER ER VEL INGEN AF LANDSHOLDSSPILLERNE, SOM GÅR FRA HUS OG HJEM VED EN LØNNEDGANG, HVORFOR DET BURDE VÆRE MULIGT AT FINDE EN KONSTRUKTIV LØSNING. DER SKAL FINDES EN LØSNING, DER AFSPEJLER EN IMØDEKOMMELSE AF DE GIVNE MARKEDSVILKÅR FOR LANDE, SOM VI KAN SAMMENLIGNE OS MED (F.EKS. ANDRE SKANDINAVISKE LANDE), LIGESOM DBUS ØKONOMISKE SITUATION BØR TAGES IN MENTE, DA LANDSHOLDET OG DERIGENNEM SPILLERNE HAR PÅVIRKET NEGATIVT VED IKKE AT KVALIFICERE SIG TIL VM I BRASILIEN.

DOG SKAL MAN HUSKE PÅ, AT FOLK ALDRIG VIL VÆRE TILFREDSE, HVIS MAN TAGER NOGET FRA DEM VED AT BEDE DEM GÅ NED I LØN. DET VIL OFTEST MEDFØRE EN FORM FOR KONFLIKT. MEN MÅSKE ER DET NU TID TIL AT LANDSHOLDSSPILLERNE OGSÅ SKAL VISE, AT DE ER EN DEL AF NOGET STØRRE VED AT STØTTE OP OM DERES ARBEJDSGIVERS NYE RETNING. DEN RETNING HANDLER JO I SIDSTE ENDE OM AT KUNNE INVESTERE MERE I FODBOLDØKONOMIEN I BRED FORSTAND, F.EKS. I TALENTUDVIKLING OG FANOPLEVELSER, FOR UDEN DET BREDE FUNDAMENT OG DEN MEDFØLGENDE STØTTE SAMT SPILLERNES INDÆDTE IVER EFTER AT SPILLE FOR LANDSHOLDET OG PRÆSTERE PÅ HØJT NIVEAU, VIL DBU OG DERMED LANDSHOLDET MINIMERE DERES FREMTIDIGE KOMMERCIELLE MULIGHEDER. NÅR ALT KOMMER TIL ALT, ER DET JO PRIMÆRT KLUBBERNE, SOM BETALER SPILLERNES LØN, MEN UDOVER AT FÅ MULIGHEDEN FOR AT REPRÆSENTERE SIT LAND, ER DET AT SPILLE PÅ LANDSHOLDET OGSÅ FORBUNDET MED NOGET POSITIVT FOR SPILLERNES MARKEDSVÆRDI OG/ELLER KOMMERCIELLE AKTIVERINGSPOTENTIALE, OG DEN POSITIVE AFLEDTE EFFEKT BØR OGSÅ TAGES MED I DENNE LIGNING.

DET ER JO IKKE SÅDAN, AT UDSPILLET TIL EN NY LANDSHOLDSAFTALE VISER EN HORRIBEL PAKKE TIL SPILLERNE. DERFOR SKAL DET MEDTAGES, AT DE NYE TENDENSER FRA DBU REFLEKTERER EN NY LEDELSESMÆSSIG RETNING FOR FORBUNDET, OG DET BØR MEDARBEJDERNE UNDERSTØTTE, SÅFREMT VILKÅRERNE HERFOR ER RELATIVT RIMELIGE, FOR DET ER VEL ANSVARLIGT NOK AT TILGODESE DEN ØKONOMISKE DRIFT I TÆT SYNERGI MED EN FASTHOLDELSE AF EN RIMELIG LØNPAKKE, SOM TIL DELS ER PRÆSTATIONSBETINGET, FOR SÅDAN ER VILKÅRENE I ELITEIDRÆT.

PROBLEMSTILLINGEN PEGER DERFOR MERE IMOD EN KANTET FORHANDLINGSTILGANG, DA DBU GÅR UDENOM SPILLERFORENINGEN. DER ER DET HERI, AT DBU ØNSKER AT GÅ UDENOM SPILLERFORENINGEN I.F.T. OPNÅELSEN AF EN NY AFTALE MED SPILLERNE, OG DET HAR SELVFØLGELIG EN PRIS. DBU HAR DESUDEN DET PROBLEM, AT DE IKKE RÅDER OVER LANDSHOLDSSPILLERNE 365 DAGE OM ÅRET, SOM DET ER TILFÆLDET I KLUBBERNE. DET BETYDER, AT DET KAN HAVE EN BEGRÆNSENDE EFFEKT PÅ DE KOMMERCIELLE AKTIVERINGSMULIGHEDER. DERFOR KAN DET TOLKES, AT DET MÅSKE PÅVIRKER DBUS ØNSKE OM AT SIKRE STØRST MULIGT FLEKSIBILITET I EN AFTALE, HVILKET NEMMERE KAN OPNÅS VED AT GÅ UDENOM SPILLERFORENINGEN. DET VIL NATURLIGT MEDFØRE EN KONFLIKT, DA SPILLERFORENINGEN NATURLIGVIS ER SAT I VERDEN FOR AT FREMME SPILLERNES INTERESSER. DET ER YDERLIGERE EN RELATIV ANDERLEDES TILGANG PÅ DANSK GRUND, HVORFOR DET VIL KRÆVE EN VIS PORTION GENSIDIG TILPASNING OG DERMED FORHANDLINGSAKTIVITET AT NÅ TIL ENIGHED. VI HAR I DANMARK PER TRADITION VÆRET VANT TIL EN SOLIDARISK TILGANG. SPØRGSMÅLET ER NU, OM VI KOMMER TIL AT SE LANDSKAMPE MED MIDDELMÅDIGE SPILLERE (SAGT MED ET SMIL), MEN MON IKKE DE FINDER EN LØSNING I FÆLLESSKAB EFTER, AT DETTE SCENARIO HAR VÆRET EN TUR I MEDIEMØLLEN; SÅDAN PLEJER DET AT VÆRE, HVILKET VI SENEST SÅ I FORBINDELSE MED STREJKESITUATIONEN PÅ KLUBNIVEAU I EFTERÅRET. UDEN AT KENDE FORHANDLINGSGRUNDLAGET 100% KAN DET VÆRE SVÆRT AT VURDERE RIMELIGHEDEN I EN NY LANDSHOLDSAFTALE, MEN UD FRA MIT KENDSKAB, ER GAGEN FOR DELTAGELSEN I LANDSHOLDSAKTIVITETER STADIG GOD I FORHOLD TIL DET HOVEDPARTEN AF DANSKE FODBOLDFANS OPNÅR PÅ DET ALMINDELIG ARBEJDSMARKED. I DEN HENSEENDE ER DET VEL OGSÅ FAIR, AT LANDSHOLDSSPILLERNE SKAL GIVE KØB PÅ DERES TILSKUERRELATEREDE BONUS UD FRA DET SYNSPUNKT, AT DBU HAR NEDSAT BILLETPRISEN FOR AT STYRKE TILSKUERINTERESSEN TIL LANDSHOLDETS KAMPE, OG DEN SAMLEDE PAKKE ER NETOP BASERET PÅ EN FORDELING MELLEM START-, AKTIVERINGS- OG BONUS-BELØB.

AT DBU SÅ HAVNER I ENDNU ET MEDIESTORMVEJR, ER NOGET, SOM FORBUNDET IKKE KAN HAVE INTERESSE I, MEN DET ER VEL ET BILLEDE AF, AT DET TIL DELS TAGER TID AT FORANDRE DET SLIDTE BRAND, SOM DEN NYE LEDELSE OVERTOG SAMTIDIG MED, AT DBUS NUVÆRENDE ØKONOMI IKKE ER ROSENRØD. DETTE FAKTUM UDSPILLER SIG OFTE I KONFLIKTER MELLEM DE INTERESSER, DER FINDES I FORHOLD TIL DE SPORTSLIGE RAMMEBETINGELSER OG DE INTERESSER, SOM VARETAGER DEN FORRETNINGSMÆSSIGE DRIFT AF KLUBBERNE. DET KENDER VI OGSÅ FRA DEN DEL AF FODBOLDØKONOMIEN, SOM KLUBBERNE ER EN DEL AF. DEN NYE STIL I DBU ER KONFRONTERENDE I FORHOLD TIL AT GØRE OP MED TIDLIGERE TIDERS SLIDTE BRAND (DET ER I ØVRIGT FINT), OG I PROCESSEN MED AT FORANDRE DETTE BRAND VIL DER VÆRE EN TILPASNINGSPERIODE, HVORI DET FOR FORBUNDET I DEN STRATEGISKE KOMMUNIKATIONSPROCES HANDLER OM AT VÆRE TRANSPARENT, AT SØGE AT FLYTTE ORGANISATIONEN MOD DEN IDEELLE FREMTIDIGE POSITION SAMTIDIG MED, AT DER ER ET FOKUS PÅ AT MINIMERE DE NEGATIVE KLØFTER, SOM KAN OPSTÅ MELLEM FORBUNDETS HANDLINGER OG DET, SOM FORBUNDET SIGER, AT DE VIL OPNÅ PÅ SIGT SAMT DEN MÅDE, SOM DET OPFATTES AF DE VIGTIGSTE INTERESSENTGRUPPER. DET BEDSTE HER VIL VÆRE, AT DBU, SPILLERFORENINGEN OG SPILLERNE FINDER HINANDEN I FÆLLESSKAB SAMTIDIG MED, AT ALLE PARTERNE (SOM JO HAR EN INTERESSE I DET SAMLEDE FODBOLDPRODUKT) AGERER KONSTRUKTIVT OG MED DEN ANSVARLIGHED (OGSÅ ØKONOMISK), SOM BØR FORBINDES MED DET FOLKEEJE, SOM DET DANSKE FODBOLDLANDSHOLD BØR VÆRE I STEDET FOR AT DISTANCERE DET YDERLIGERE FRA BEFOLKNINGEN.

“I øvrigt FAKTA om landsholdsaftalen med A-landsholdet (kilde: DBU):

Spillernes landsholdshonorar er en kombination af en række faste og variable satser. Der udbetales startpenge, resultatbonus, kvalifikationsbonus, tilskuerbonus og slutrundepenge. Derudover ydes der et bidrag til en såkaldt spillerpulje ved indgåelsen af kommercielle partnerskaber.

· I DBU´s udspil i den nye aftale fastholdes satsen på startpenge, resultatbonus, kvalifikationsbonus og spillerpuljeaktiviteter, mens der vil være en nedregulering i satserne på tilskuerbonus og slutrunde bidraget til spillerne

· En spiller, som har spillet alle landskampe i den tidligere 4-årige kontraktperiode, har tjent 3,2 mio. kr. ved at spille på landsholdet inkl. deltagelsen i EM 2012. Det svarer til et årligt honorar på 800.000 kroner for godt otte kampe om året. Det er i forhold til de beløb, at DBU ønsker en besparelse på 17 %

· I dag modtager spillerne den samme tilskuerbonus pr. billet på trods af, at DBU sidste år satte priserne ned på 76 % af landskampbilletterne. I den nye aftale ønsker DBU at regulere spillernes tilskuerbonus i forhold til de nye billetpriser

· Også med DBU’s tilbud til en ny aftale vil de danske spillere have de højeste aflønningssatser i Norden”

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

COMMENTS

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...