top menu

Et kig på DBUs brandudvikling

DBUs brand er genstand for stor opmærksomhed og diskussion. I nedenstående videointerview analyseres forbundets brandudvikling, ligesom der gives bud på potentielle indsatsområder, som kan være med til at styrke brandudviklingen fremadrettet.

Ved at klikke på dette link, er der mulighed for at se nærmere om MECs brandundersøgelse vedr. DBU.

COMMENTS

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...