top menu

Tag Archives | fifpro

God governance i fodbold i forhold til værdisættelse af spillere, transfermarkedsaktiviteter og kontraktforhandlinger

Med den hastige kommercialisering og globalisering, som fodboldøkonomien har været igennem siden Bosman-dommens indtog og i takt med den mediemæssige udvikling, er der kommet øget fokus på investeringer på tværs af landegrænser for at opretholde den nationale og internationale konkurrencedygtighed. Det har medført nogle problemstillinger, som de store internationale forbund som FIFA og UEFA (samt […]

Continue Reading 0

Governance in football when it comes to player valuations, transfer market activities and contract negotiations

Given the rapid commercialization and globalization in the football economy in the wake of the Bosman ruling, professional football clubs have had an intensified focus on investments across national borders to influence the national and international competitiveness. This development has produced some problem areas that football’s international governing bodies FIFA and UEFA (and the national […]

Continue Reading 0

Corruption and Match-Fixing in Football – by ‘guest blogger’ Malene Hejlskov Mortensen

Guest blog written by Malene Hejlskov Mortensen, BA in Sport Management, University College of Northern Denmark & MA in Sport Management, London Metropolitan University, passionate about sports and the business of sports – (Kenneth Cortsen, ed.). Photo: Malene Hejlskov Mortensen.  “Sport is under threat but I urge all of you, don’t let them win! We […]

Continue Reading 1