top menu

Tag Archives | Toyota

Socialism and Capitalism in sports

Super Bowl – kapitalisme, socialisme og stor impact

Der er et interessant spændingsfelt mellem kapitalisme og socialisme i NFL samt i det omkringliggende samfund – særligt på et tidspunkt, hvor det politisk klima i landet er højspændt. Den amerikanske model med NFL i spidsen begrebsliggør og levendegør ’competitive balance’, hvor noget af ligaens samlede indtægtsgenerering deles, hvilket gør, at mindre hold som Green […]

Continue Reading 0

Fan Engagement, data management, profitability and strategic branding in sports

As part of the rapid commercialization process linked to professional sports environments, data management operations are purposively added with integrated fan engagement and branding considerations. New and comprehensive fan communications platforms are present in sports leagues and clubs worldwide. Whether focus is on the English Premier League (football/soccer), the German Bundesliga (football/soccer), universities in the […]

Continue Reading 0