top menu

Tag Archives | Atletico Madrid

Fodbold money billede

Aktiviteterne i det transformationsøkonomiske transfervindue skal finde balancen mellem sund kultur og placeringsjagt

Sommerens og vinterens transfervinduer er med årene blevet genstand for enorm hype og eksponering, og fodboldentusiaster på globalt plan venter i den forbindelse på, hvordan deres favoritklub agerer i håbet om at BOOSTE nutidig og fremtidig performance. Globaliseringen (herunder Bosman-dommens betydning for spillernes bevægelighed på tværs af nationale grænser), kommercialiseringen og iscenesættelsen af klubfodbolden som […]

Continue Reading 0

Going beyond traditional product offerings to win the hearts of fans in the football economy – case focus on fan relationship management

As part of the professionalization process of the football economy over the past decades, clubs have enhanced their focus on nursing fan relations. Fulltime fan coordinators have been a natural step in this development. This is a way to build a bridge towards meeting the recognition that competition in the football economy is about managing […]

Continue Reading 0

God governance i fodbold i forhold til værdisættelse af spillere, transfermarkedsaktiviteter og kontraktforhandlinger

Med den hastige kommercialisering og globalisering, som fodboldøkonomien har været igennem siden Bosman-dommens indtog og i takt med den mediemæssige udvikling, er der kommet øget fokus på investeringer på tværs af landegrænser for at opretholde den nationale og internationale konkurrencedygtighed. Det har medført nogle problemstillinger, som de store internationale forbund som FIFA og UEFA (samt […]

Continue Reading 0

Governance in football when it comes to player valuations, transfer market activities and contract negotiations

Given the rapid commercialization and globalization in the football economy in the wake of the Bosman ruling, professional football clubs have had an intensified focus on investments across national borders to influence the national and international competitiveness. This development has produced some problem areas that football’s international governing bodies FIFA and UEFA (and the national […]

Continue Reading 0

UEFA Champions League reflecting the appealing spectacle of professional football

Different scholars have brought much in-depth knowledge about why sports fans engage with professional sports properties (Funk & James, 2001; Funk, 2001; Kahle & Close). The UEFA Champions League tournament and this year’s quarter finals exemplify some of these patterns. The general motivational factors tied to sports event participation and/or viewership, i.e. socialization, performance, excitement, […]

Continue Reading 0